SwingLine

Item no. 6086

En fleksibel, mobil og højdeindstillelig håndvask der er ideel for kørestolsbrugere

SwingLine er en fleksibel og højdeindstillelig håndvask, der gør ældre og handicappede mere selvhjulpne og uafhængige. Vaskens mobilitet gør den mulig, at rotere og svinge 180 ̊. SwingLine er nok den mest ideelle håndvask for kørestolsbrugere og gangbesværede. Den er nem at justere i højden. Samtidig har man fri tilgængelighed til vasken fra alle sider. Brugeren og hjælperen kan også flytte vasken til siden, så de får det størst mulige vendeareal for en kørestol. Ligeledes er det nemt at få kørestolen ind under vasken. Vaskens fleksibilitet har en afgørende forskel for mennesker med nedsat funktionsevne. Brugerne bliver mere selvhjulpne og kan klare flere opgaver på badeværelset uden hjælp. Samtidig får plejepersonalet et bedre arbejdsmiljø og har lettere ved at yde den nødvendige støtte i sunde arbejdsstillinger.