Ropox Flytbare Vægge

Item no. 7058

Lyddæmpende og mobile skillevægge giver fleksibilitet i rumindretningen

Flytbare skillevægge er en ideel løsning til plejehjem, ældreboliger og andre institutioner, hvor en beboers behov kan ændre sig over tid. Det kan for eksempel være, hvis en beboer går fra at være selvhjulpen til at være plejekrævende. I de tilfælde kan man få brug for et større soveværelse, hvor der er plads til hjælpemidler, og de flytbare vægge er den perfekte løsning til de situationer. Skillevæggene er nemlig både mobile og fleksible, så de kan tilpasses beboerens og personalets behov. Det betyder, at de kan bruges til at skabe fleksible rumindretninger. Samtidig forbedrer de flytbare vægge også akustikken i boligen, og det giver et bedre arbejdsmiljø for personalet og bedre trivsel for beboeren. Foto 2+3: Stort soverum til plejekrævende bruger og lille soverum til selvhjulpen bruger Foto 4: Et rumsbolig til demente beboere som har behov for dette - stadig med en lille entre