Get-Up

Item no. 37879

field_5af5541e8af6f

Get-Up är ett stå- och stödbord som erbjuder personer med rörelsenedsättning det stöd som behövs för att ställa sig upp och sätta sig ned. Bordet är särskilt lämpligt för aktivitetsträning vid arbetsterapi och sjukgymnastik och som hjälpmedel i hem där användaren behöver ett bord med speciella stödfunktioner. Bordet har elektrisk höjdjustering som ställs in med en handkontroll. När användaren vill ställa sig upp kan han eller hon hålla i greppen på bordsskivan och använda armstöden till hjälp för att dra sig upp i stående läge. Man kan också montera ryggstöd, knästöd och hälstöd vid behov. Personer med nedsatt fysisk funktionsförmåga kan behöva ett personlyftsystem. Det hjälper varsamt användaren att komma upp från sittande till stående ställning – och vice versa – samtidigt som personalen slipper tunga lyft. En ryggmärgsskadad användare berättar.