Bevilling af hjælpemidler

Serviceloven omhandler følgende muligheder til bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer.

Bevilling af hjælpemidler jf. Servicelovens §112
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet
Stk. 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
Stk. 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
Stk. 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.
(Jurainformations lovhæfte om Servicelov/Dagtilbudslov, Juli 2007)
 
Forbrugsgoder jf. Servicelovens § 113
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i §112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.
 
Boligindretning jf. Servicelovens §116
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.
 
Forudsætning for støtte §115
Det er en forudsætning for støtte efter §112-114, at hjælpemidlet, forbrugsgodet eller bilen ikke kan bevilges efter anden lovgivning.
 
Læs mere her om Serviceloven. Klik her.

Rådgivning om handicapkompenserende ydelser i sager mellem borger og kommunen. Læs mere.

kontakt-billede

Vi er altid klar til at hjælpe dig. Send en mail eller ring til os.

Kontakt os

x

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Få Nyheder og opdateringer fra Ropox.

Klik her for at gå til tilmelding